ÜMBERPÖÖRATUD RUUM

“Ümberpööratud ruum” on tänavune alapealkiri teist aastat toimuvale ideekorjele, mis on suunatud arhitektuuri-, urbanistika- ja disainitudengitele. Konkursi eesmärgiks on innustada tulevasi spetsialiste rohkem avalikus ruumis tegutsema ning erinevate meediumitega eksperimenteerima. 2016. aasta lennu teemaks oli “Kohtumine võõraga”.

Kristo Põlluaas, Kaisa Simon, Arvi Anderson “MEELTESEGADUS”
16-19. august

16. august 12:00 - 20:00 / Annelinna mänguväljak
17. august 12:00 - 20:00 / Emajõe äärest, Atlantise vastaskaldal
18. august 12:00 - 20:00 / endise Kasekese restorani ees
19. august 12:00 - 20:00 / kaubamaja ees

Osaleja meelte segamiseks on EKA noored arhitektid ehitanud kaamerakastid, mille eesmärgiks on moonutada ümbritsevat keskkonda. Installatsioonid on peas kantavad ja mängivad vaataja ruumitaju kogemusega.

Autoriteks Eesti Kunstiakadeemiast välja kasvanud noored arhitektid Arvi Anderson, Kaisa Simon, Kristo Põlluaas.


Martin Rästa “PHANTASMOS”
16-19. august

16. august 21:00-01:00 / Kuradisild
17. august 21:00-01:00 / Supilinna tiigi kõrval
18. august 21:00-01:00 / Kassitoome
19. august 21:00-01:00 / Ohvitseride park

Kas jääda vaatama/kuulama eemalt või minna ootustele vastu? Võib-olla on “Phantasmos” teekond väliselt sisemisele – olles kohale jõudnud, on väline helendus imbunud sisse, väline eesmärk on muutunud sisemiseks reaalsuseks? Võib-olla. Homse lubadus on alati kaunim kui tänane reaalsus.

Martin Rästa aka Frindo Kveiks on graafiline disainer, interdistsiplinaarne kunstnik ja Eesti Kunstiakadeemia uusmeedia magistrant, kes on valdava osa oma loomingust pühendanud visuaali ning heli ühendamisele ja taasloomisele erinevates vormides ja kooslustes.

---


INVERTED SPACE

“Inverted space” is the subtitle of this year’s open call to students of architecture, urbanism and design. The aim of the open call is to encourage future specialists to experiment in public spaces with different mediums. The theme of 2016 was “Meeting with a stranger”.

Kristo Põlluaas, Kaisa Simon, Arvi Anderson “MEELTESEGADUS”
16-19th of August

16. August 12:00 - 20:00 / Annelinna playground
17. August 12:00 - 20:00 / near Emajõgi, across club Atlantis
18. August 12:00 - 20:00 / in front of the former restaurant Kaseke
19. August 12:00 - 20:00 / in front of Kaubamaja

To disorient participants, young architects from The Estonian Academy of Arts have created camera boxes that distort one’s surroundings. The pieces are wearable and play with the viewer’s perception of his or her surroundings.

The authors are young architects Arvi Anderson, Kaisa Simon and Kristo Põlluaas from the Estonian Academy of Arts.

Martin Rästa “PHANTASMOS”
16-19th of August

16. August 21:00-01:00 / Devil's Bridge
17. August 21:00-01:00 / by the pond in Supilinn
18. August 21:00-01:00 / Kassitoome
19. August 21:00-01:00 / Ohvitseride park (PUIESTEE 73b)

Is it better to watch/listen from afar or is it better to meet your expectations halfway? Maybe “Phantasmos” is a journey from the outside to the inside. Upon arriving, outer glow has seeped in, the outer objective has become the inner reality? Maybe. Tomorrow’s promise is always better than today’s reality.

Martin Rästa, aka Frindo Kveiks, is a graphical designer, interdisciplinary artist and a master's student of new media at The Estonian Academy of Arts. He has dedicated the better part of his creative effort to combining and recreating visuals with sounds in different forms and compositions.