Linnafestival UIT on 16.-19. augustil 2017 viiendat sünnipäeva tähistav kohaspetsiifiline festival, mille eesmärgiks on avastada Tartu linnaruumi. UIT tunneb huvi selle vastu, kuidas me linnaruumi tunnetame ja kasutame ning teeb distsipliinideülest koostööd nii kohalike kui ka väliskunstnikega selleks, et pakkuda publikule võimalust oma linna teisest perspektiivist vaadelda. Festival innustab avalikku ruumi nautima ja mõtisklema selle üle, mida saaks me kõik koos teha selleks, et meie linnad oleksid kodusemad ja mitmekesisemad.

Festivali programmis on teosed, mis on linnaruumiga arvestavad või sellest välja kasvavad: etendused, kontserdid, linnatuurid- ja mängud, sealhulgas ka lastele suunatud tegevusi. Varasematel aastatel on festivali külastanud artistid näiteks Itaaliast, Hispaaniast, Suurbrittanniast, Balti riikidest ja tänavu tervitame külaliskunstnikke ka Brasiiliast.

UITi võlu seisneb hetkelisuses, mis annab võimaluse jõuliselt elustada kohad Tartus, mis ei ole aastakümneid elu näinud või mis pikemat aega elu ei kannataks - endised mahajäetud hooned või alad, mis argirütmile vastu ei pea. Nendele aladele ajutiselt elu sisse puhumine kasvatab linna mõtteliselt ja julgustab vaatlejat unistama.

---

Urban Festival UIT (derived from the Estonian word “uitama” – to wander), taking place 16.-19. of August 2017 and celebrating it’s fifth birthday this year, is a site-specific festival which aims to discover the urban space of its host town Tartu from new and exciting angles. UIT wants to explore the ways people interact with and feel about the urban space that surrounds them. The festival cooperates with local and foreign artists working in interdisciplinary mediums to give the festival audience a chance to see their hometown from a new and refreshing perspective. UIT encourages people to use and enjoy public spaces and to contemplate about different ways we ourselves could make our towns and cities cosier and more diverse.

The festival programme includes pieces that are either composed for or derived from the urban space of Tartu: performances, concerts, urban tours and games, including activities for children. In previous years UIT has had the pleasure of hosting artists from countries such as Italy, Spain, Great Britain, the Baltic States and this year we’re welcoming artists from as far as Brazil.

The ephemeral charm of UIT is embodied in the way the festival gives new life to long forgotten and abandoned places of Tartu – deserted buildings and overgrown gardens which have not stood the test of time. The temporary revival of those sites allows Tartu to expand in abstract dimensions and encourages our audience to dream.